BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personliga uppgifter från dig när du kontaktar oss via våra kontaktformulär. Uppgifterna inkluderar ditt namn och din e-postadress. Syftet med uppgifterna är att kunna kommunicera med dig som kund. Uppgifterna kommer inte att delas till annan tredje part än som krävs för att tillgodose insamlingens syfte. Du kan när som helst be oss att ta bort dina kontaktuppgifter hos oss genom att kontakta oss på info@vasterasdiamantborrning.com eller via telefon 021-24979.

Läs även vår dataskyddspolicy.

Användning av cookies
Cookies är små textbaserade filer som en webbplats lagrar på din dator, surfplatta eller smartphone. Den här webbplatsen använder cookies för att sammanställa en besöksstatistik. Vår användning av cookies är helt anonym, inga identifierbara personliga uppgifter sparas.

Vill du undvika cookies kan du blockera dem i webbläsarens inställningar. Vill du undvika att statistisk information skickas till Google kan du använda webbläsartillägget Google Analytics Opt-out.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.


Varje personuppgiftsbehandling skall ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Företaget har rutiner för att säkerställa att ovanstående principer efterlevs.
En personuppgiftsincident är en händelse som leder till att personuppgifter kommer i orätta händer, förloras eller uppdateras felaktigt. Vid en personuppgiftsincident så ska ärendet dokumenteras och rapporteras till Datainspektionen inom 72 h.

Läs mer om den nya lagen GDPR